Børnenes vilkår
Et særligt vilkår for Kinas børn og unge er, at de bliver presset hårdt i skolerne. Lige fra børnehaveklassen til univesitetet står den for de fleste på lange skoledage med ekstraundervisning i fritiden. (Foto: GHN)
Kampen mod ensretning af børn
Liu Huawen

Liu Huawen arbejder for en gruppe borgere, som ikke er i stand til selv at kæmpe for deres rettigheder: Børnene. 

Det er en broget gruppe, som han advokerer for ikke bare bliver behandlet som en enkelt sammenhængende størrelse. For eksempel er der "de sorte børn", som de bliver kaldt; gruppen af børn, som ikke bliver officielt registreret. 

Måske bliver de ikke registreret, fordi de er barn nummer to i verdens eneste land med en etbarnspolitik. Måske bliver de ikke registreret, fordi de er flyttet hundredvis  af kilometer med forældrene fra hjemegnen i jagten på et arbejde. Fødselsregistreringen skal foregå der, hvor forældrene kommer fra.

Han arbejder også for de børn, som reelt er værgeløse, hvis for eksempel forældrene sidder fængslet. De kan ikke få støtte til for eksempel skole-
gang, da de på papiret har værger, men da de reelt ikke har dem, falder de igennem et hul i loven.

"Paragraf 1 i Lov om Beskyttelse af
Mindreårige siger, at lovens formål
er at opdrage børnene til at blive
socialistiske arvtagere og socialistiske
bygmestre. Det er ikke godt nok."
-- Liu Huawen

Liu Huawen er stærkt bekymret for, hvordan børnene bliver behandlet i det moderne Kina. Hverken i loven eller i virkeligheden bliver de anset for de selvstændige individer, som landet har brug for i fremtiden.

| Svar

Nyeste kommentarer

15.12 | 20:11

She is a criminal person. And Not at all what it Looks like.

14.06 | 04:15

Gratulerer med de fine omtaler i JP.

01.06 | 14:28

Kære Gert

Tak for boger, jeg glæder mig til at læse den.

Kærlig Hilsen

Sonja Iskov

24.04 | 10:56

Endelig positive meldinger i bogform om ændringer i Kina. Netop hjemvendt fra 10 år i Kina og véd der er mange små gode tegn på positiv udvikling på området.