Anmeldelser af Balancegang

Balancegang "burde være pligtlæsning." Jyllands-Posten

"Dybdeborende og overbevisende." Pacific Affairs

Pacific Affairs roser
Tightrope til skyerne
 


Walking a Tightrope "er fængslende læsning". Sådan skriver David Kinley fra University of Sydney
i Australien i det seneste nummer af Pacific Affairs om den udvidede og ajourførte engelske udgave af bogen Balancegang.

Pacific Affairs er et anerkendt amerikansk kvartals-tidsskrift, der udover boganmeldelser indeholder akademiske artikler om politiske, økonomiske og samfundsmæssige emner i Asien og stillehavsregionen.

Så vidt jeg ved, er anmeldelsen i Pacific Affairs den første internationale anmeldelse af Walking a Tightrope, siden bogen blev udgivet i oktober sidste år. Bedre sent end aldrig.

Gert Holmgaard Nielsen, en journalist, som har
boet og arbejdet i Kina i mange år (og som er
flydende på kinesisk), indsamler, arrangerer
og præsenterer dygtigt sit materiale.
-- Pacific Affairs


I det mindste gør Walking a Tightrope hermed en god entre på det internationale marked med en anmeldelse, som roser bogen i høje toner.

Det er bogens dokumentariske præg, som i anmelderens øjne gør den til "fængslende læsning". Han bemærker, at de interviewede kinesiske menneskerettighedsforkæmpere er "forfriskende ærlige" og han underbygger med en lang række eksempler fra bogen.


Kinley bruger hele tre sider på sin anmeldelse og skriver om "historier, der bør lyttes til". Til slut bemærker han, at "vi er tak skyldig til Nielsen og de medvirkende i bogen, fordi de fortæller disse historier på en så medrivende og forståelig måde."

Den originale engelsksprogede udgave af anmeldelsen findes på Pacific Affairs egen hjemmeside. I den trykte udgave (volume 88, No. 4, December 2015) findes den på side 900-902.

                            Gert Holmgaard Nielsen

"Det er en læseværdig bog." Danmark-Kina

Kinakender anerkender
balancen i 'Balancegang'

 
Nils Thostrup har som journalist, udenrigsredaktør og chefredaktør for forskel-lige store aviser i mere end en menneskealder interesseret sig intenst for Kina. Og han har naturligvis skrevet flittigt om landet i sine aviser, udover at han også har forfattet en række bøger. Han bifalder i den grad bogens vinkel på beskrivelsen af menneskerettighederne i Kina.
 
"Det er en læseværdig bog ... og
den vil være tankevækkende ikke
mindst for dem, der måtte have et
lidt for ensidigt billede af, hvad der
er for og bag på den kinesiske medalje."
-- Nils Thostrup

 
I sin anmeldelse af 'Balancegang' i det seneste nummer af tidsskriftet Danmark-Kina gennemgår han bogens opbygning, formål og præmisser, og bakker dem 100 procent op. Også han har gennem mere end tre årtier noteret sig, at der er sket forbedringer for menneskerettighederne i Kina, selvom det - som han selv bemærker - kan være svært at redegøre statistisk for disse forbedringer.
 
Så han konstaterer: "Meget må bygge på fornemmelser - og det er de fornem-melser, som Gert Holmgaard Nielsen giver mund og mæle i 'Balancegang', der er en yderst velvalgt titel."
 
"I emneopdelingen kommer
Gert Holmgaard Nielsen
hele vejen rundt."
-- Nils Thostrup

 
Anmelderen konstaterer tilfreds, at 'Balancegang' er en bog, som kommer hele vejen omkring sit emne - "fra børns rettigheder over arbejderrettigheder til civilsager ved domstolene og behandlingen af kriminelle i fængslerne."
 
Mere vigtigt: Anmelderen anderkender forfatterens måde, at give ordet til kineserne. "Han gør det med den nødvendige journalistiske distance: Det er kineserne, der har ordet - hans eget vestlige samfundssyn kommer kun til udtryk i de opfølgende spørgsmål, han stiller."
 
Nils Thostrups eneste anke er de mange billeder, citater og faktabokse i bogen, som han mener "absolut ikke letter læsningen", for som han siger: "Bøger køber man for at få et roligt læseforløb. Punktum."
 
Her tillader undertegnede sig naturligvis at være uenig. Nye generationer læser i dag bøger på en helt anden måde, end man gjorde for 30 år siden. Faktaboksene skal hjælpe den uindviede læser, når det, de interviewede siger, bliver for indforstået. Er man indviet, kan man bare springe boksene over.
 
Citaterne understreger de interviewedes pointer og er ikke gentagelser af, hvad der står i teksten. De giver ny information. Og billederne underbygger det generelle budskab i hvert kapitel. Og det er netop det, som man i Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF lægger så stor vægt på i anmeldelsen i Noter nr. 186 som omtalt nedenfor (se side 8-11).
 
Men ellers tak til anmelderen for de fine ord.
 
                              Gert Holmgaard Nielsen 

"En guldgrube af tidstypiske historiske kilder fra et Kina i rivende udvikling." Noter

Historielærerforeningen
giver kraftig anbefaling
af bogen 'Balancegang'
 
Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF giver bogen 'Balancegang' en særdeles kraftig anbefaling med på vejen. Bogen egner sig fortrinligt til undervisningen, lyder konklusionen (læs hele anmeldelsen her).
 
Anmelderen Thomas P. Larsen sparer ikke på superlativerne. I det seneste nummer af tidsskriftet Noter, som udgives af Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, skriver han for eksempel, at bogen er "en guldgrube af tidstypiske historiske kilder fra et Kina i rivende udvikling."
 
 
"Bogen er fascinerende, synes jeg, idet
den afdækker, at en ny strømning eller
diskursændring om man vil, er i gang i
Kina i dette øjeblik."
-- Thomas P. Larsen
 
Thomas P. Larsen er meget utvetydig i sin anbefaling af bogen til landets gymnasie- og hf-elever. Han skriver, at "bogen sagtens kan anvendes i gymnasiet og på hf". 
 
Han bemærker 'Balancegang' ikke er en egentlig undervisningsbog, men tilføjer, at "bogen er særdeles god som en historisk øjeblikskilde afspejlende et kinesisk samfund i rivende udvikling. Bogen egner sig måske i særlig grad til et emne, hvor samfundsfag og historie arbejder sammen."
 
 
"I bogen 'Balancegang' er der i
det hele taget tale om en meget
brugervenlig og overskuelig bog."
-- Thomas P. Larsen
 
Over tre en halv side kommer Larsen med fine skudsmål som, at "både formidling og kilde hænger fint sammen", og at bogen har "et vedkommende og personligt præg."
 
Thomas P. Larsens eneste anke mod bogen er, at han gerne havde set kine-sere fra andre sociale lag end de intellektuelle og højt uddannedes. Til gen-gæld er han begejstret for alle interviewene med bogens 12 medvirkende kinesere.
  
Han fremhæver særligt kapitel 10, kapitlet med lokalpolitikeren Wu Qing som "interessant ud fra et historiefagligt standpunkt." 
  
For, som han skriver: "Det interessante ved Wu Qings historie er, at hendes families liv og hendes eget liv inkluderer kernebegivendhederne og udviklingslinjerne i hele 1900-tallets kinesiske historie. Interviewet med hende kan derfor anvendes som omdrejningspunkt for et arbejde med de sidste hundrede års kinesiske historie."
 
Thomas P. Larsen fremhæver også bogens illustrationer samt især bogens historiske kronologi over årene fra 1978 til 2010 og oversigten over Kinas ledere siden 1949. 
 
Endelig er han også begejstret over bogens mange forklarende bokse, der sikrer, at underforståede bemærkninger bliver forklaret for den forudsætningsløse læser. 
 
Han nævner til eksempel en boks om Kulturrevolutionen, og konkluderer: "Denne redegørelse for historiens 'kolde facts' fungerer fortrinligt sammen med de levende beskrivelser af bogens personer og nutidssvarende interviews." 
 
"Derfor er der sikkert mange gymnasieelever
og hf-elever, som vil finde bogen både
spændende og vedkommende."
-- Thomas P. Larsen
 
Thomas P. Larsens fulde anmeldelse kan læses i bladet Noter nr. 186 fra september 2010 på side 8-11. Det udgives af Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF. Netop dette nummer har skriftlighed i historie som tema.

                              Gert Holmgaard Nielsen

"'Balancegang' vil nuancere debatten, og det gør den glimrende." Information

Information kalder 'Balancegang'
for en længe tiltrængt bog
 
 
 
"Endelig!" Så kontant lyder Informations velkomst til 'Balancegang'. Anmelderen, Martin Breum, beskri-ver bogen som en fornyelse af den danske debat om menneskerettighederne i Kina. 
 
Breum hæfter sig især ved, at de kinesiske medvir-kende i bogen kæmper hårdt, og i tilgift tilsynela-dende får så utroligt lidt ud af alle anstrengelserne. 
 
"Det er i denne gentagne beskrivelse af indædtheden og
udholdenheden, at 'Balancegang' for alvor rammer en nerve.
Det er her, i sin egen vedholdenhed og evne til at lytte til
nuancerne, at Gert Nielsen for alvor fornyer."
-- Martin Breum
  
'Balancegang' beskriver lige præcis denne kinesiske tålmodighedsprøve, som de medvirkendes kamp for menneskerettighederne og deres bestræbelser for at holde den inden for lovens rammer vitterligt er. Breum skriver videre: 
 
"Netop denne formel synes at være fællesnævneren for de interviewede. De kan i varierende grad pege på konkrete og overbevisende resultater af deres arbejde, men de bliver alle i høj grad også nødt til at forlade sig på deres tro. De tror på, at de gradvise fremskridt vil fortsætte, at Kina er på ret kurs, og at det lange, seje træk nytter. Gang på gang bider de protesten i sig; de lever med det ene kontante nederlag efter det andet og går alligevel fortrøstnings-fuldt i kødet på nye bjerge af bureaukratiske forhindringer, der på en dansker ville virke aldeles utålelige."
 
 
Breum håber, at 'Balancegang' bliver starten til en fornyet og nyanceret debat om menneskerettighederne i Kina, og at den vil efterfølges af flere bøger af samme type. For, som han skriver:
  
"Vi har alle presserende behov for at
forstå mere af kinesernes virkelighed,
hvis verden også fremover skal hænge
ordentligt sammen."

-- Martin Breum
 
Og så roser Breum i øvrigt til sidst bogens konsekvente bestræbelser for at give læseren en solid baggrund for at forstå Kinas situation i dag: 
 
"Læs bogen for mødet med 12 kinesiske hverdagshelte, men også gerne som en indføring i Kina i det hele taget. Den er spækket med fine faktabokse om historie, politik og kulturrevolution," skriver han.
 
Hele anmeldelsen kan findes her.

                              Gert Holmgaard Nielsen

Bogen præsenterer 'rystende enkeltheder om den yderst mangelfulde retssikkerhed.' Kinabladet

Kinabladets anmelder roser
og efterlyser mere viden
 
Kinabladet bringer i sit sommernummer en to-siders anmeldelse af 'Balance-gang'. Henrik Døcker, der er journalist på Institut for Menneskerettigheder, anerkender bogens forsøg på at forstå menneskerettighederne set fra den kinesiske vinkel.
 
"Gert Holmgaard Nielsens fortjeneste
er, at han ikke mindst ved hjælp af sine
sprogkundskaber har kunnet gennemføre
ret så lange interviews og fået folk til at
ytre sig om temaer, der formentlig ikke
generelt lægges frem i kinesiske medier
i så udførlig form".
-- Henrik Døcker
 
Døcker efterlyser statistik på området. Det har ikke været bogens ærinde at bringe statistik, som i øvrigt vil være vanskelig at verficere. Derudover be-klager Døcker, at bogen ikke gør det nemmere at få et overblik over den reelle fremgang for de enkelte rettigheder. 
 
Først og fremmest skal det understreges, at bogen ikke er akademisk. Den er meget ligefrem, ligesom de kinesiske medvirkende er det. Alle kan tage den op, læse den og danne sig en mening om Kina og menneskerettighederne på et nyt og anderledes grundlag - nemlig set fra en kinesisk vinkel, som ikke er regeringens. 
 
Et overblik over den reelle fremgang for de enkelte rettigheder er naturligvis ikke nemt at fremstille. Det er umuligt at måle i eksakte tal, og bogens egent-lige ærinde er da også at anskueliggøre, at der har været noget der ligner fremgang på flere felter. Samtidig gør bogen også opmærksom på, at udvik-lingen er efter devisen 'to skridt frem og et tilbage'. 
 
Men Døcker finder det trods alt relevant at refere væsentlige dele af indhol-det i bogen over hele to sider i Kinabladet. 
 
"Kapitlet 'Juridiske minefelter' giver interessante og rystende enkeltheder om den yderst mangelfulde retssikkerhed," skriver han blandt andet. Derudover roser han de mange farvebilleder, som bogen er illustreret med.

Kinabladet har ikke lagt anmeldelsen ud på nettet. I stedet kan du læse om lanceringen af bogen her.

                                        Gert Holmgard Nielsen

Bogen "er skrevet af Danmarks måske mest garvede og nuancerede Kina-iagttager, den tidligere DR-journalist Gert Holmgaard Nielsen". JP

JP's Kina-korrespondent
giver fire ud af seks gule
stjerner til 'Balancegang'
 
Igen er der stor ros til 'Balancegang' fra Morgen-avisen Jyllands-Posten. I avisens anmeldelse lør-dag den 12. juni bliver bogen først og fremmest rost for at være nuanceret, men anmelderen er også begejstret for selve fremstillingen af bogens indhold.
 
Han skriver, at bogen er "både læse- og sevær-dig," og fortsætter: "Gert Holmgaards mange fremragende billeder fra sin tid
i Kina gør bogen lettere og giver relevans og nærhed til et emne, der i dag ofte er præsenteret og forstået endimensionelt, og skamløst forglemmes af Kina-farende politikere."
 
"Bogen er en af ganske få seriøse
Kina-bøger, der er skrevet på
dansk i de senere år."
-- Jes Randrup, JP
 
Jes Randrup har været JP's korrespondent i Kina gennem de seneste seks år. Han har et Kina-studium fra England på sit cv, og taler selv kinesisk. Han er gift kinesisk, og bor skiftevis i Hongkong og Beijing.
 
I sin anmeldselse anfører Jes Randrup, at det kan være et "potentielt problem for bogens objektivitet", at den er blevet til i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. Det gør han, fordi han mener, at instituttets projekter
i Kina "ene og alene kan fortsætte, hvis man sørger for at holde sig gode ven-ner med Kinas myndigheder".
 
Men det er ordet "potentielt", man skal lægge mærke til. Jes Randrup peger ikke på nogen steder i bogen, hvor dette "potentielle problem" bliver til et reelt problem.
 
Tværtimod. Randrup koger selv hele anmeldelsen ned til følgende sætning: "'Balancegang' er en nuanceret beskrivelse af Kinas egen kamp med menne-skerettigheder."

Læs hele anmeldelsen her.
 
                                        Gert Holmgaard Nielsen

Balancegang "åbner for en helt anden diskussion om Kina end den ensidige kritik" Jyllands-Posten

Begejstret anmeldelse i JP
 
Der er lutter ros til 'Balancegang' i Morgenavisen Jyllands-Posten søndag den 9. maj. Under over-skriften 'Balancegang på kinesisk line' skriver avi-sens seniorkorrespondent Tor Tolstrup, at bogen er "et fremragende udgangspunkt for en åben og konstruktiv diskussion om den asiatiske supermagt". Netop bogens blik for fremskridtene på menneskerettig-hedsområdet i Kina begejstrer Tolstrup, men han noterer samtidig, at bogen netop selv holder en balancegang i beskrivelsen af de generelle vilkår for menneskerettighederne i landet. "Der efterlades ingen tvivl om, at der stadig er meget at rette op på i Kina, og at det er vanskeligt og problematisk at ud-fordre systemet", skriver han.
 
"De ti historier i denne usædvanlige bog 
burde være pligtlæsning for journalister
og politikere, der beskæftiger sig med Kina."
-- Tor Tolstrup, JP
 
Tor Tolstrup, som selv har været Jyllands-Postens korrespondent i Japan, og i mange år har skrevet om både Japan, Kina og en række andre asiatiske lande, bemærker, at bogens historier danner et godt grundlag for den fremtidige debat om Kina og menneskerettighederne. "For de åbner for en helt anden diskussion om Kina end den ensidige kritik af menneskerettighederne, som hives op af posen, hver gang kineserne gør noget for at påkalde sig verdens opmærksomhed", skriver han.

Læs hele Tor Tolstrups klumme her.

                                        Gert Holmgaard Nielsen

 

Flemming Ytzen 14.06.2010 04:15

Gratulerer med de fine omtaler i JP.

| Svar

Nyeste kommentarer

15.12 | 20:11

She is a criminal person. And Not at all what it Looks like.

14.06 | 04:15

Gratulerer med de fine omtaler i JP.

01.06 | 14:28

Kære Gert

Tak for boger, jeg glæder mig til at læse den.

Kærlig Hilsen

Sonja Iskov

24.04 | 10:56

Endelig positive meldinger i bogform om ændringer i Kina. Netop hjemvendt fra 10 år i Kina og véd der er mange små gode tegn på positiv udvikling på området.